Het laatste nieuws

Pagina 1 van 31  >  >>

okt 19, 2019
Categorie: General
Ingezonden door: hoenderdaal

I.v.m. de goede samenwerking van onze Vereniging met Museum Nairac is een  tabblad op deze site toegevoegd met daarop de nieuwste activiteiten van het museum.

Van 18 oktober 2019 t.m. 22 februari 2020: Merel Jansen | Portretten

Tevens de expositie KWARTET!

Recentelijk schonk de heer Henk van der Lee een indrukwekkende verzameling kwartetspellen aan Museum Nairac. Een aanzienlijk deel van deze schenking is vanaf 21 november in Museum Nairac te bewonderen.


jul 3, 2019
Categorie: General
Ingezonden door: hoenderdaal

Op 3 juli kregen de heer en mevr. van Diermen de Voortse Waerderingh uitgereikt door Plaatselijk Belang Voorthuizen en de Vereniging Oud Barneveld voor hun prachtig gerestaureerde huis "Erica" aan de Hoofdstraat.

dec 12, 2018
Categorie: General
Ingezonden door: hoenderdaal

Op 12 december kregen de heer en mevrouw den Boon de Pluim 2018 uitgereikt door Plaatselijk Belang en de Vereniging Oud Barneveld vanwege het door hen prachtig gerestaureeerde pand Spoorstraat 1.

 

(Oud) nieuws

apr 17, 2010

‘Herbouw station was nog nooit zo dichtbij’


Uit Barneveldse Krant 17-04-2010

Brieven

In 2007 hebben wij het initiatief genomen om de mogelijkheden te bestuderen of herbouw van het in 1978 gesloopte stationsgebouw van Barneveld mogelijk is. Dit onderzoek hebben wij destijds als afstudeerproject gebruikt voor de opleiding HBO bouwkunde (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) die wij beide naast ons dagelijks werk als bouwkundig tekenaar bij een architectbureau oppakten. Hiermee zijn wij ook diverse keren in het nieuws geweest.

Een bouwtekening van Anton Fraanje en Pieter Stam.

Categorie: Algemeen
Ingezonden door: christiaan

Wij hadden en hebben een aantal redenen om het stationsgebouw te herbouwen: 1) Het was een prachtig gebouw, wat de moeite waard is voor onderzoek naar herbouw; 2) Het stationsgebouw ‘leeft’ nog steeds bij veel Barnevelders; 3) Door herbouw van het stationsgebouw krijgt het gebied een weer wat dorpser aanzien; 4) Om een positieve impuls te geven aan het stationsgebied te geven. De huidige beeldkwaliteit van het stationsgebied laat te wensen over; 5) Er valt heel wat van het stationsgebouw te maken.

 

Voor ons onderzoek zijn wij bij verschillende archieven (Barneveld en Utrecht) geweest om tekeningen van het gesloopte stationsgebouw op te sporen en hebben wij vergelijkend onderzoek gedaan naar soortgelijke stationsgebouwen (onder meer Lunteren en Ede) uit dezelfde bouwperiode. Verschillende oude tekeningen en foto’s zijn in ons bezit gekomen en hebben wij gebruikt voor het herbouwplan.

Wij hebben bij verschillende afdelingen van de NS en bij de spoorbouwmeester gesprekken gevoerd over mogelijkheden om het station te herbouwen. De NS gaf aan zelf niet in herbouw te willen investeren. Een optie is om de grond van de hand te doen of in erfpacht te geven aan een ontwikkelaar om herbouw mogelijk te maken.

 

Parallel hieraan hebben wij alle politieke partijen gevraagd hun mening te geven over ons initiatief tot herbouw. Veruit de meerderheid stond positief tegenover ons plan. Dit is ook wel gebleken tijdens het laatste lijsttrekkersdebat voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Het college antwoordde destijds in antwoord op vragen van de SGP-fractie veel waardering te hebben voor ons initiatief en zegden ons alle medewerking toe voor het onderzoek. Daarnaast gaf het college aan dat de beeldkwaliteit van het stationsgebied te wensen overlaat en herinvulling van het gebied in een breder kader te plaatsen. Dit hebben de wethouders Tijmensen en De Kruijf ook aangegeven in het gesprek dat wij met hen gehad hebben waarbij wij ons plan en tekeningen hebben toegelicht.

Volgens ons onderzoek komen de functies van restaurant/horeca (begane grond) en kantoren/zakelijke dienstverlening (verdiepingen) als meest geschikt naar voren om het station te kunnen exploiteren. Ook hebben wij in ons plan een gedeelte van de wachtkamer gereserveerd als wachtruimte, zodat het stationsgebouw ook echt weer (deels) als stationsgebouw kan functioneren.

In opdracht van de gemeente Barneveld is een stedenbouwkundig plan gemaakt voor het stationsgebied inclusief het terrein van Rijnvallei.

De stedenbouwkundige kwam, zoals hij ook aangaf in het gesprek dat wij met hem hadden, net als wij tot de conclusie om het stationsgebouw zo’n dertig meter richting het zuiden te herbouwen. Dit om een plein te creëren en omdat zo meer ruimte ontstaat rondom het gebouw.

Dit alles heeft geresulteerd in een concreet herbouwplan, zoals verwoord in ons rapport en compleet uitgewerkte bouwkundige tekeningen. Hierbij zijn wij nauwkeurig te werk gegaan om het gebouw zo exact zo mogelijk te herbouwen, inclusief de versieringen en profielstenen in het metselwerk en plafondlijsten, lambrisering, vloertegels en houten banken van de wachtkamer in het interieur. Onze tekeningen zouden zo bij de bouwaanvraag ingediend kunnen worden bij de gemeente.

 

Anders dan soms gedacht en gesuggereerd wordt, zijn wij dus de initiatiefnemers. Vele uren hebben wij reeds aan het project gewerkt. Met oud-huisarts Aalders en met een geïnteresseerde aannemer zijn wij inmiddels in gesprek geweest en hebben wij ons concrete plan en bouwkundige tekeningen besproken en toegelicht. Aan de heer Aalders hebben wij enkele artist impressions beschikbaar gesteld om verschillende partijen te benaderen.

Herbouw is dus mogelijk. Nu er een investeerder voor ons plan gevonden lijkt te zijn, is een belangrijke stap gezet richting daadwerkelijke herbouw. Voor de gemeente zijn er voor het gebouw zelf geen (directe) kosten, terwijl de gemeenschap wel haar stationsgebouw terugkrijgt. Wel is medewerking van de gemeente nodig, omdat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden. Barneveld verdient de terugkeer van haar station en dat kan gerealiseerd worden door en voor Barnevelders.

De heer Ploeg van de SGP heeft ook gesuggereerd om van het project een leerling-bouwplaats te maken waarbij leerlingen van De Meerwaarde en het Van Lodenstein College mee zouden kunnen werken.

Samen met anderen willen wij ons sterk (blijven) maken voor herbouw van dit prachtige stationsgebouw.

 

Anton Fraanje en Pieter Stam,

initiatiefnemers herbouw

station BarneveldEen bouwtekening van Anton Fraanje en Pieter Stam. 

Volgende pagina: Verenigingsblad 2008  Volgende pagina: Activiteiten