Het laatste nieuws

Pagina 1 van 31  >  >>

okt 19, 2019
Categorie: General
Ingezonden door: hoenderdaal

I.v.m. de goede samenwerking van onze Vereniging met Museum Nairac is een  tabblad op deze site toegevoegd met daarop de nieuwste activiteiten van het museum.

Van 18 oktober 2019 t.m. 22 februari 2020: Merel Jansen | Portretten

Tevens de expositie KWARTET!

Recentelijk schonk de heer Henk van der Lee een indrukwekkende verzameling kwartetspellen aan Museum Nairac. Een aanzienlijk deel van deze schenking is vanaf 21 november in Museum Nairac te bewonderen.


jul 3, 2019
Categorie: General
Ingezonden door: hoenderdaal

Op 3 juli kregen de heer en mevr. van Diermen de Voortse Waerderingh uitgereikt door Plaatselijk Belang Voorthuizen en de Vereniging Oud Barneveld voor hun prachtig gerestaureerde huis "Erica" aan de Hoofdstraat.

dec 12, 2018
Categorie: General
Ingezonden door: hoenderdaal

Op 12 december kregen de heer en mevrouw den Boon de Pluim 2018 uitgereikt door Plaatselijk Belang en de Vereniging Oud Barneveld vanwege het door hen prachtig gerestaureeerde pand Spoorstraat 1.

 

(Oud) nieuws

okt 8, 2009

Eierhal Nijkerk niet afbreken


Uit Barneveldse Krant 07-10-2009

De Eierhal in Nijkerk.

Monumenten-commissie tegen sloopplan

Categorie: Streek
Ingezonden door: christiaan

NIJKERK - De monumentencommissie van de gemeente Nijkerk heeft zich unaniem gekeerd tegen het plan van eigenaar Aprisco om de Eierhal in Nijkerk af te breken en daarna gehistoriseerd weer op te bouwen. De dakconstructie zou dan van de hal worden getild en op het Molenplein worden hersteld. Daarna wordt het dak er weer opgetakeld. De commissielede waren unaniem van mening dat de hal ter plaatse moet worden gerestaureerd.

Burgemeester en wethouders van Nijkerk hadden om advies gevraagd, nadat Aprisco met een bouwkundig rapport om toestemming voor het plan had verzocht. Het college heeft eerst zelf een technisch onderzoek naar de bouwkundige staat ingesteld. Volgens dat rapport zou afbraak en wederopbouw de beste optie zijn. Omdat de Eierhal een gemeentelijk monument is, moest het college advies vragen aan de monumentencommissie.

 

De deskundigen in de commissie concludeerden dat de conclusie van het rapport niet geheel aansloot bij de teneur van het onderzoek dat de gemeente had laten uitvoeren. Zoals commissievoorzitter Bertie Lemstra het stelde: ,,Het rapport komt onverwacht tot de conclusie dat de Eierhal moet worden afgebroken. Ook in het rapport wordt gesteld dat deze optie veel risico’s meebrengt. Daarom wil de commissie eensgezind dat er wordt gerestaureerd.”

Volgens Lemstra is de beste optie dat de Eierhal op locatie wordt gerestaureerd. ,,Dat biedt de meeste garantie voor behoud van het enige gemeentelijke monument in het gebied.”

Commissielid Roel van der Wijk had al geconstateerd dat uit het gemeentelijk onderzoeksrapport bleek dat de technische staat van de Eierhal voldoende garanties biedt voor een restauratie op locatie zonder afbraak. ,,Ik wil waarschuwen voor de mist aan onderzoeken die worden gedaan. De hoofdconcstructie van de Eierhal biedt voldoende stevigheid om die restauratie uit te kunnen voeren. Dat maakt het rapport duidelijk. Dat zou de richting moeten zijn.”

Jean Penders kon zich niet aan de indruk onttrekken dat de Eierhal wordt opgegeven voor de bouw van een grotere parkeergarage. ,,Alle argumenten voor sloop zijn weerlegd. Dan rest maar één conclusie: het gaat alleen om een grotere parkeergarage.’’

Architect Samson, door Aprisco ingehuurd, wees er op dat de risico’s van restauratie eveneens groot zijn. ,,De fundering van de Eierhal is zeer kritisch bij aanleg van een parkeergarage op zeer dichte afstand van de Eierhal.” Van der Wijk:..Het rapport biedt voldoende waarborgen voor de fundering.”

 

Voorzitter Lemstra sloot de discussie: ,,De commissie doet een klemmend beroep op het gemeentebestuur om rekening te houden met het enige gemeentelijke monument dat nog overblijft.”De Eierhal in Nijkerk.

Volgende pagina: Verenigingsblad 2008  Volgende pagina: Activiteiten