Het laatste nieuws

Pagina 1 van 31  >  >>

okt 19, 2019
Categorie: General
Ingezonden door: hoenderdaal

I.v.m. de goede samenwerking van onze Vereniging met Museum Nairac is een  tabblad op deze site toegevoegd met daarop de nieuwste activiteiten van het museum.

Van 18 oktober 2019 t.m. 22 februari 2020: Merel Jansen | Portretten

Tevens de expositie KWARTET!

Recentelijk schonk de heer Henk van der Lee een indrukwekkende verzameling kwartetspellen aan Museum Nairac. Een aanzienlijk deel van deze schenking is vanaf 21 november in Museum Nairac te bewonderen.


jul 3, 2019
Categorie: General
Ingezonden door: hoenderdaal

Op 3 juli kregen de heer en mevr. van Diermen de Voortse Waerderingh uitgereikt door Plaatselijk Belang Voorthuizen en de Vereniging Oud Barneveld voor hun prachtig gerestaureerde huis "Erica" aan de Hoofdstraat.

dec 12, 2018
Categorie: General
Ingezonden door: hoenderdaal

Op 12 december kregen de heer en mevrouw den Boon de Pluim 2018 uitgereikt door Plaatselijk Belang en de Vereniging Oud Barneveld vanwege het door hen prachtig gerestaureeerde pand Spoorstraat 1.

 

(Oud) nieuws

sep 26, 2014

‘Reuzen van Nairac mogen niet gekapt worden’


“De kap van veertig bomen in het zogenoemde ‘roekenbos’ gaat door”. Zo luidde de eerste zin van een artikel in deze krant van 25 juni jongstleden. De bezwaarschriften van de Vereniging Oud Barneveld, het IVN en Plaatselijk Belang tegen de verleende kapvergunning werden door de gemeente ongegrond verklaard.

Categorie: General
Ingezonden door: christiaan
Oud Barneveld legt zich niet zonder meer neer bij deze beslissing.
In het kort de voorgeschiedenis van deze historische plek.
Kort na de opening van het station Barneveld-Voorthuizen in 1876 werd tussen het station en
het kort daarvoor gebouwde Stationskoffiehuis een park aangelegd naar een eigenhandig door burgemeester Nairac getekend ontwerp. Het ontwerp is nog steeds terug te zien in de kronkelende paden en de afwisseling van bomen en heesters.
De beplanting was en is grotendeels afkomstig van de Barneveldse burgerij. Burgemeester Nairac riep in 1882 de bevolking op om “bloemheesters, struiken en dergelijke te doen bezorgen ten mijnen huize”. Het station lag ongeveer een half uur gaans van de dorpen Voorthuizen en Barneveld en de reizigers werden uitgenodigd om “eerst even een bezoek aan het achter het station gelegen plantsoen, dat den naam Heidepark draagt, te brengen”.
Burgemeester Nairac overleed een jaar later. Er werd door de bevolking in het centrum van het park een monument voor hem opgericht, dat nog altijd centraal staat in het Heidepark.
Het monumentale stationsgebouw is al lang verdwenen en het Stationskoffiehuis (Hotel Heidepark) is ondanks bezwaarschriften van Oud Barneveld helaas in 2010 gesloopt voor de geplande spoorwegtunnel. Nu dreigt onherstelbare schade aan deze historische plek door de kap van meer dan een derde van het oorspronkelijke park.
In het verenigingsblad Oud Barneveld van maart 2000 pleitte de bekende Barneveldse natuurkenner Gerrit de Graaff al voor het in oude glorie herstellen van dit door burgemeester Nairac ontworpen park. Dat is nu actueler dan ooit.
Volgens de gemeente wordt het cultuurhistorische belang van dit oude stukje bos, dat met het in 2010 gesloopte hotel Heidepark een soort twee-eenheid vormde, nauwelijks of niet geschaad. Daar zijn wij het volledig mee oneens.
Het kappen van 40 van de in totaal ongeveer 130 bomen betekent dat eenderde van dit
stukje bos verdwijnt. Daarmee wordt het originele ontwerp van burgemeester Nairac uit 1880
ernstig aangetast.
Het sobere monument dat door de Barneveldse bevolking als dank twee jaar na zijn dood werd opgericht, is nu nog centraal gelegen in het bosje, maar komt als de plannen van de gemeente doorgaan, veel meer aan de rand te liggen, vlak naast de drukke Stationsweg. Dit was oorspronkelijk zeker niet de bedoeling. Van de historische waarde blijft dan niet veel over.
Het bosje, ooit bedoeld als park, ziet er door langdurig achterstallig onderhoud nu erg verwaarloosd uit. Een opknapbeurt zou het een heel ander aanzien geven.
De door de gemeente voorgestelde aanplant van jonge bomen aan de achterzijde van het bos nabij station Barneveld-Noord kan de schade die door het kappen van de 130 jaar oude bomen aan de voorzijde ontstaat niet compenseren. Wij vragen ons af of het kappen van 40 bomen voor de aanleg van de zogenoemde Harselaartunnel wel echt nodig is en of er serieus naar alternatieven is gezocht. Daar staat niets over vermeld in de motivering die de gemeente hanteert bij de afwijzing van ons bezwaarschrift.
Volgens ons zijn er alternatieven om deze onherstelbare schade te voorkomen. De monumentale bomen moeten in de tunnelplannen kunnen worden ingepast.
Plannen kunnen wijzigen of zelfs niet verder komen dan de tekentafel. Het kappen van een
ruim 130 jaar oude boom is niet terug te draaien. Daarom mogen geen onomkeerbare besluiten worden genomen.
Als oudheidkundige en historische vereniging worden we geregeld geconfronteerd met
besluiten die de gemeente in het verleden nam en waar iedereen nu spijt van heeft. Onze vereniging wil zich, ook nu het besluit tot kappen door de gemeente reeds is genomen, tot het einde inspannen om deze historische plek in stand te houden. Dat willen wij o.a. doen door de
publiciteit te zoeken en ons standpunt nog eens duidelijk uiteen te zetten. Wij hopen dat u
als lezer zich kunt vinden in ons standpunt. Samen kunnen we het tij nog keren en zal het oude park inclusief monument er ooit weer bij liggen zoals oorspronkelijk het geval is geweest, dit ter ere van Nairac die als burgemeester zeer veel voor onze gemeente heeft betekend.
Uw reacties ontvangen wij
graag op ons secretariaat:
Bloemendaallaan 26
3771 HV Barneveld
mail: oudbarneveld@gmail.com
Bestuur Oudheidkundige en
Historische Vereniging Oud Barneveld
Volgende pagina: Verenigingsblad 2008  Volgende pagina: Activiteiten