Oudheidkundige en Historische Vereniging

Oud Barneveld

Het doel van de Oudheidkundige en historische verenging “Oud Barneveld” staat formeel beschreven in artikel 3 van de statuten en luidt:
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van land en volk, speciaal van de gemeente Barneveld, het verzamelen van historische gegevens en voorwerpen die betrekking hebben op Barneveld en het meewerken aan het behoud van historische monumenten en karakteristieke plekken aldaar.

De vereniging tracht dit onder meer te bereiken door:

het houden van lezingen, voordrachten, excursies, tentoonstellingen en dergelijke;
het verzamelen van historische en prae-historische voorwerpen, welke in bruikleen kunnen worden afgestaan aan het Museum Nairac te Barneveld;
het bevorderen van plaatselijke onderzoekingen op historisch gebied en het doen van publicaties op dit gebied;
het steunen van – en samenwerken met – instellingen, stichtingen en/of verenigingen, die een soortgelijk doel nastreven.

Wordt Lid: De contributie bedraagt € 12,50 per jaar.

Een paar voorbeelden hoe onze vereniging deze doelstellingen probeert te verwezenlijken.

  • Vier maal per jaar uitgave van het tijdschrift  “Oud Barneveld”, betreffende verhalen en onderzoeken  over de historie van de Gemeente Barneveld in de breedste zin des woords
  • Meerdere excursies per jaar
  • Filmavonden
  • Lezingen
  • Jaarvergadering voorafgegaan door een lezing
  • Medewerking toekenning en uitreiking van “de Pluim” en de “Voortse Waerderingh”.
  • Samenwerking met o.a. de Barneveldse Middenstandsvereniging, Stichting Plaatselijk belang, Museum Nairac en meerdere historische verenigingen in Gelderland.

Wist u dat

De vereniging Oud Barneveld zet zich in om alles wat van historische, stedenbouwkundige, architectonische en/of  landschappelijke waarde is te beschermen en te behouden. Daaronder vallen b.v. ook beeldbepalende dorpsgezichten, bomen/bomengroepen en archeologische vondsten. Michiel Hoenderdaal heeft namens de Vereniging Oud Barneveld zitting in de Monumentencommissie van de gemeente Barneveld.


N.b. De statuten van onze vereniging liggen ter inzage bij het secretariaat.

Laatste nieuws

Boekjes 1-130 (1984 t/m 2019) zijn te downloaden!

De boekjes nr. 1 t/m 130 kunt u vanaf deze site downloaden.
Onderaan de downloadpagina zit de knop ‘inhoudsopgave 1984 tot heden’.
Daaronder kunt u op trefwoorden zoals schrijver of (deel van) titel zoeken en zo het boeknummer vinden.

Jubileumnummer Oud Barneveld 60 jaar is uit!

Nummer 140, zomer 2022, is geheel gewijd aan de geschiedenis van Huize Schaffelaar. Celine Slui, architectuurhistoricus, studeerde aan de Universiteit…