Lid worden

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP “OUD BARNEVELD”

Ondergetekende meldt zich aan als lid van “Oud Barneveld” voor € 15,00 per jaar.

Ledenadmministratie “Oud Barneveld”
J.Janssen
Graaf van Lyndenlaan 59, 3771 JB Barneveld
tel. 06-496 13 517

U kunt ook een mail sturen naar : E-Mail ledenadministratie

Bankrekeningnummer: NL24 INGB 0003445901
t.n.v. Vereniging Oud Barneveld