Lid worden

AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP “OUD BARNEVELD”

Ondergetekende meldt zich aan als lid van “Oud Barneveld” voor € 12,50 per jaar.

Ledenadmministratie “Oud Barneveld”
C. van Delen
Hackfortlaan 61
3771 XC Barneveld

U kunt een mail sturen naar : E-Mail ledenadministratie
Ook telefonisch aanmelden kan bij een van de  bestuursleden.