Persoonsgegevens en cookies

Vereniging Oud Barneveld (verder te noemen VOB) streeft er naar om de privacy van bezoekers van haar website zoveel mogelijk te waarborgen. Om duidelijk te maken hoe met persoonsgegevens van bezoekers wordt omgegaan, is dit privacy statement opgesteld. Het is van toepassing op alle pagina’s, die zijn ondergebracht op de websites onder de domeinnaam www.oudbarneveld.nl. Het privacy statement geldt niet voor websites van andere organisaties en/of bedrijven, waarvan links op deze websites kunnen voorkomen. VOB is bovendien niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden, waarnaar verwezen wordt.

Persoonsgegevens

Op deze websites worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij deze vrijwillig aan VOB worden verstrekt, bijvoorbeeld via een formulier of e-mail.  Alle door u verstrekte informatie wordt door VOB op veilige en vertrouwelijke wijze behandeld. VOB houdt zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. U heeft te allen tijde het recht een klacht over de verwerking van uw gegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mailen

Wanneer u VOB mailt, zullen eventuele opgegeven persoonsgegevens, zoals naam en e-mailadres, uitsluitend gebruikt worden om u te informeren over uw vraag of opmerking. Deze gegevens zijn tevens nodig om uw aanmelding definitief te maken. Uw persoonsgegevens worden binnen maximaal zes maanden na datum van de betreffende activiteit verwijderd.

Derden

Via de website gegenereerde persoonsgegevens worden door VOB niet verkocht of verhuurd aan derden. VOB verschaft andere organisaties ook op generlei wijze toegang tot deze gegevens.

Website: analytische cookies & trackingcookies

VOB maakt op haar websites gebruik van zogenaamde analytische cookies en tracking cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden, die tijdens uw bezoek aan de websites op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen, zoals uw IP-adres of de datum en tijd waarop u de website heeft bezocht. Op deze manier houden analytische cookies het verkeer op de websites bij, bijvoorbeeld hoe vaak iemand de websites bezoekt of welke pagina’s hij of zij daarop leest. Tracking cookies zijn cookies die uw surfgedrag op het gehele internet volgen en die gebruikt worden voor analyses. Hiervoor heeft VOB uw toestemming nodig. Lees meer over het gebruik van cookies in het cookiebeleid van VOB. U kunt hier ook uw cookievoorkeur wijzigen.

Google Analytics

VOB gebruikt hiervoor Google Analytics. Het doel van deze metingen is om de websites en de inhoud ervan te verbeteren. Deze informatie wordt niet herleid naar een individuele bezoeker. We hebben Google Analytics volgens de privacyrichtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens ingericht.

Achteraf verwijderen analytische en tracking cookies
Na het bezoek aan de websites kunt u ervoor kiezen om de cookies van uw computer te verwijderen. Hoe u dit kunt doen verschilt per browser.

Wijzigingen
Het is aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen omdat VOB deze van tijd tot tijd wijzigt.

Zorgvuldigheid
VOB hoopt u met de voorafgaande informatie meer inzicht te hebben gegeven over hoe zij omgaat met uw gegevens. Mocht u suggesties hebben om de zorgvuldigheid verder te verbeteren, dan kunt u die delen via info@oudbarneveld.nl