Bed & breakfast in schaapskooi

Door Wouter van Dijk

Dat zegt melkveehouder Wim Veldhuizen desgevraagd. Samen met zijn vrouw heeft hij het plan opgevat om in één van de twee oude schaapskooien bij de boerderij een bed & breakfast te beginnen. Het college van burgemeester en wethouders is akkoord met het plan. ,,Het mes snijdt aan twee kanten”, zegt Veldhuizen. ,,Niet alleen is het voor ons een leuke bijverdienste, ook is het een mooi plan om de monumentale schaapskooien op te knappen en zo te behouden.”

Vervallen

De kooien stammen uit de negentiende eeuw, maar zijn in slechte staat. ,,Alleen de daken zijn goed, die hebben we enkele jaren geleden al opgeknapt. De muren zijn echt aan vernieuwing toe, wil je voorkomen dat de bouwwerken echt vervallen.”

Eén van de twee schaapskooien wordt ingericht als bed & breakfast. ,,Aanvankelijk hadden we het plan om er een vakantiewoning van te maken, maar op advies van de gemeente beginnen we nu een bed & breakfast, met het oog op kort verblijf van toeristen.” De andere kooi blijft voor het melkveebedrijf in gebruik als opslagruimte.

Verblijfsrecreatie

Burgemeester en wethouders kunnen zich vinden in het plan en zien deze vorm van verblijfsrecreatie als toevoeging op de recratiesector in de gemeente Barneveld. ,,Bovendien wordt door deze ontwikkeling de monumentale schaapskooi gerenoveerd en krijgt het een nuttige bestemming in de toekomst”, aldus het college.

Verbouwing

Wanneer de bed & breakfast in gebruik wordt genomen, kan Veldhuizen nog niet met zekerheid aangeven. ,,We starten nu de procedure voor de benodigde vergunningen en verwachten op zijn vroegst in maart te kunnen beginnen met verbouwen. Dat neemt zo’n twee tot drie maanden in beslag. Het zou mooi zijn als we komende zomer de eerste gasten al kunnen ontvangen.” Op dit moment telt de gemeente Barneveld elf bed & breakfastlocaties, waarvan één in Voorthuizen.