Jaarvergadering 3 mei 2023

Het bestuur van de Vereniging Oud Barneveld nodigt u hierbij uit voor het bijwonen van de jaarlijkse ledenvergadering op

WOENSDAG 3 MEI A.S. Deze zal, geheel volgens de traditie, plaatsvinden in zaal  ’t Achterhuus van café-restaurant “Het Schaap”, Nieuwstraat 48 in Barneveld. We beginnen om 20.00 uur maar vanaf  19.30 uur staat de koffie klaar en bent u al welkom.

Vóór de pauze zal ons bestuurslid Michiel Hoenderdaal een presentatie houden over het echtpaar Kröller-Müller en in het bijzonder over de bouwwerken die in hun opdracht zijn gerealiseerd. We denken daarbij in de eerste plaats aan het jachthuis Sint Hubertus in het park Hoge Veluwe, maar er is veel meer over te vertellen. Het zal ongetwijfeld een boeiend verhaal worden.

Omstreeks 21.00 uur is er een pauze en daarna hopen we rond 21.20 uur aan onze huishoudelijke vergadering te beginnen.

Hier volgt de agenda:

  1. Het goedkeuren van de notulen van de vorige vergadering, gehouden op 28 april 2022.Klik daarvoor hierop. Deze ligt ook ter inzage tijdens de vergadering.
  2. Het jaarverslag van de secretaris. Klik daarvoor  hierop, of eventueel nog in te zien gedurende de vergadering.
  3. Financieel verslag van de penningmeester, eveneens te raadplegen tijdens de vergadering.
  4. Verslag van de kascommissie.
  5. Benoeming nieuw lid van de kascommissie.
  6. Verslag van onze vertegenwoordiger in de gemeentelijke monumentencommissie. (tot 1 januari 2023).
  7. Verslag van onze vertegenwoordiger in de straatnamencommissie.
  8. Samenstelling van het bestuur. Voorzitter Ad Rijneveld is aftredend en stelt zich niet herkiesbaar voor een nieuwe termijn. Wij hopen binnenkort in de vacature te voorzien. Tot het zover is wil Ad ons nog blijven ondersteunen. Indien u hier niet mee instemt kunt u dat schriftelijk vóór aanvang van deze vergadering laten weten.
  9. Mededelingen.
  10. Rondvraag en daarna sluiting van deze vergadering.

Datum

03 mei 2023
Expired!

Tijd

20:00 - 22:00
Restaurant Het Schaap

Locatie

Restaurant Het Schaap
Categorie

Organisator

Bestuur Ver. Oud Barneveld