Jammer als historie verdwijnt

Door Wouter van DijkDat laatste zegt voorzitter Ton Janse van Vereniging Oud Barneveld, één van de bezwaarmakers tegen de bomenkap. ,,Hiermee verdwijnt een deel van een oud monument ter nagedachtenis van burgemeester Carel August Nairac, een burgervader die veel betekend heeft voor Barneveld”, memoreert hij. ,,Onze stellingname is dat je zoiets in ere moet houden.”

Het park werd in 1880 aangelegd en volgens Janse zelfs op de tekentafel ontworpen door Nairac zelf, die enkele jaren later overleed. Ter nagedachtenis plaatste de Barneveldse bevolking daarom een gedenksteen in het midden van het park. ,,Maar feitelijk vormt het huidige park in zijn geheel een monument. Vergelijk het met de boom aan de Kapteijnstraat die destijds geplant is ter ere van de geboorte van prinses Beatrix. Die halen we toch ook niet weg?” Bestuurslid Siebe Bron: ,,De meeste bomen die op de lijst staan om te kappen, stammen nog uit de tijd van aanleg en zijn dus minstens 130 jaar oud. Sommige zijn in doorsnee tot 2,5 meter breed.”

Plaatselijk Belang klom eveneens in de pen tegen het besluit tot bomenkap. ,,Ook voor ons geldt met name het cultuurhistorische aspect van dit bos”, zegt voorzitter Carl Koetsier. ,,Wat wij in ons bezwaar het college hebben willen meegeven, is om een goed afgewogen keuze te maken voordat je iets voor eeuwig weggooit.” Of de bomenkap langs de rand van het park echt nodig is voor het nieuwe wegtracé richting de aan te leggen spoortunnel, daarover kan Koetsier niets zeggen. ,,Ik ben geen verkeerskundige, dus die wijsheid heb ik niet in pacht. Wel zien we dat hiermee opnieuw een stukje groen als buffer tussen de bebouwing verdwijnt.”

Met name waar het gaat om behoud van de bomen – eiken, beuken en esdoorns –  als broedlocatie voor roeken, pleitte ook natuurvereniging IVN voor behoud van de aanwezige natuur. Daarnaast tekenden ook enkele aanwonenden bezwaar aan.

De bezwaren zijn ongegrond verklaard, zo besluit het college nu, waardoor het besluit in stand blijft. De bomenkap vindt, vanwege het vogelbroedseizoen, op zijn vroegst in het najaar plaats.

Voor Oud Barneveld is het laatste woord hier nog niet over gezegd. ,,We gaan nog wel de publiciteit zoeken om zo ons best te doen voor behoud van een stukje Barneveldse geschiedenis”, zegt Bron. Ton Janse: ,,Als het eenmaal weg is, valt er niets meer aan te doen. De afgelopen tijd zijn er al zoveel historische elementen verdwenen waar we nu met elkaar spijt van hebben. Dat maakt me wel eens moedeloos.”