‘Lunterse’ foto’s Mussert gevonden

De gemeente Nijmegen draagt de spullen vandaag over aan het instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies NIOD in Amsterdam voor wetenschappelijk onderzoek. In Nijmegen werden onder andere liefdesbrieven van Mussert aan zijn latere vrouw Maria Witlam aangetroffen.

Mussert werd in 1914 voor een nierkwaal verpleegd door zijn 18 jaar oudere tante Witlam. De twee werden verliefd en trouwden, ondanks hevig verzet van de familie. Andere brieven die in Nijmegen opdoken, zijn van familieleden en NSB-sympathisanten uit de jaren 1937-1943. Ook is er een kaart van het voormalige klooster Westerhelling in Nijmegen, dat in de oorlogsjaren in gebruik was als vakantiekolonie voor NSB-kinderen. Mussert en Witlam brachten daar in 1942 een bezoek. De foto’s zijn onder meer vakantiekiekjes van een reis naar Wenen en Boedapest (1930-1940) en van verschillende NSB-landdagen in Lunteren (1938-1939). Op enkele foto’s is Maria Witlam te herkennen.

Het NIOD is verheugd over de vondst. Tot nu toe had het instituut maar heel weinig persoonlijk materiaal van Mussert. De correspondentie en de foto’s geven meer inzicht in het persoonlijke en politieke leven van Mussert en het album is daarom voor wetenschappelijke en andere onderzoekers van belang. Volgens het Regionaal Archief vonden archivarissen omstreeks 1980 de tijd nog niet rijp om de collectie naar buiten te brengen. Onlangs kwam het album weer te voorschijn in de werkvoorraad van het RAN. Dergelijke ‘vondsten’ duiken overigens geregeld in allerlei archiefbewaarplaatsen op. Nijmegen krijgt de spullen terug als het Tweede-Wereldoorlogmuseum in de regio Arnhem-Nijmegen is gerealiseerd.

Een selectie van de correspondentie en de foto’s is te raadplegen via de internetsite van de gemeente Nijmegen (www.nijmegen.nl/archief)