Nieuwe voorzitter Oud Barneveld

Na 26 jaar bestuurslid te zijn geweest, waarvan de afgelopen 9 jaar als voorzitter, heeft Ad Rijneveld  tijdens de jaarvergadering op 7 februari de voorzittershamer overgedragen aan Bertus van den Berkt.
Het bestuur is Ad zeer erkentelijk voor het vele werk dat hij voor de Vereniging Oud Barneveld verzet heeft. Na vele loftuitingen kreeg  Ad als dank zes historische boeken uitgereikt en een staand applaus van alle aanwezigen.