Oud Barneveld 115

Nummer 115 maart 2016
Van de hoofdredacteur
Van de bestuurstafel
“Barneveldse dichters en schrijvers”: een aanvulling
Kroniek
De begraafplaats aan de Kallenbroekerweg (9)
Begriep jie dat noe ?
Bart van Hove (1850-1914), de laatste “statuaire”van de 19e eeuw
Geografie van de Veluwe (1796)
Campegius Vitringa en ds. Houtzagers
Gevonden “in het kwadraat”
Nieuwe leden