Oud Barneveld 116

Nummer 116 juli 2016
Van de hoofdredacteur
Van de bestuurstafel
Verslag van de jaarvergadering van 14 april 2016
De pluimveehouderij in de crisisjaren
De begraafplaats aan de Kallenbroekerweg (10)
Rembrandt onder klokbekers
Veluws verleden: het vervolg van Ahasverus v.d.Berg’s geografie van de Veluwe (1796)
Het provinciale kentekenregister voor motorvoertuigen
De vilder, een verdwenen beroep in Barneveld
Een oud kasboek (1924-1934)
De opgraving Harselaar Zuid en het wildforstergoed Wedichem
Servische slachtoffers van de Spaanse griep in Garderen
Nieuwe leden