Oud Barneveld 123

Nummer 123 voorjaar 2018
Van de hoofdredacteur
Van de bestuurstafel
De uitreiking van ‘De Pluim’
De Algemene begraafplaats aan de Kallenbroekerweg (14)
Verbrande Berent
De archivaris gedumpt in de grafkelder
Het grafmonument van dominee Van Vloten
Het Bambergse gat
Oude woorden opnieuw voor het voetlicht
Twee tentoonstellingen in het Nederlands Pluimveemuseum
Verzoek tot contributiebetaling
Uit de oude doos (2)
Nieuwe leden