‘Tweede kans voor oud station’

Door Wouter van Dijk

Dat zeggen Jan Aalders en Ben Velthuis van Stichting Herbouw Historisch Station Barneveld Centrum. Afgelopen zomer nog leek het plan afgeketst, toen bleek dat aan het plan te veel financiële risico’s kleven. Bovendien zou NS het restaurantgedeelte in het pand claimen als bij herbouw van het oude station het huidige pand zou worden gesloopt. ,,We hebben het plan echter warm gehouden en zijn opnieuw in gesprek gegaan met NS”, zegt Aalders. ,,Uit dat gesprek blijkt dat we voor plan B – een nieuw historisch pand náást het huidige pand – nog wel een kans maken.”

Volgens de leden van de stichting houdt dat plan in herbouw van het oude gebouw op een afstand van zo’n 20 tot 25 meter van het huidige pand, op terrein van NS. ,,Daarmee blijft het huidige stationsgebouw en het restaurant daarin gewoon bestaan”, zegt Aalders. ,,In het historische gebouw is ruimte voor een wat ‘exclusiever’ restaurant. Dat is belangrijk, want ook de ontwikkelaar van het pand wil een bepaald rendement kunnen halen.” Welke afspraak gemaakt moet worden met NS over de grond, is nog een punt van discussie. Aalders: ,,Dat zou bijvoorbeeld via erfpacht kunnen.”

Velthuis: ,,Wat NS nu van ons vraagt voordat we de gesprekken kunnen hervatten, is een gezond financieel en vooral breed plan, inclusief de aanpak van de omgeving van het nieuwe gebouw. Wij kunnen als stichting samen met de ontwikkelaar zorgen voor een degelijk financieel plan voor de herbouw zelf, maar voor de aanpassing van de omgeving wachten we nog op financiële zekerheid van de gemeente.” Aalders: ,,Daar staat of valt deze discussie nu mee.”

Eerder gaf het college van burgemeester en wethouders al aan enthousiast te zijn over het herbouwplan, maar op dit moment geen geld vrij te kunnen maken voor de aanpak van de omgeving van het stationsgebouw. Desalniettemin houdt ook het college de optie voor de toekomst open en wordt in de startnotitie centrumplan fase II in ruimtelijke zin rekening gehouden met de mogelijke bouw. ,,Feit blijft dat voor de inrichting van de openbare ruimte en de aanpak van de infrastructuur van de Burgemeester Kuntzelaan veel geld nodig is”, reageert gemeentewoordvoerder Bertil Rebel. ,,Daar is in de begroting voor nu en voor komende jaren geen rekening gehouden, dus zou – als we dit graag willen – eerst een krediet aan de gemeenteraad gevraagd moeten worden.”

Velthuis: ,,Wij willen nog steeds en zijn ervan overtuigd dat meer Barnevelders gecharmeerd zijn van het plan. Al begrijpen we dat het in deze economische tijd voor de gemeente lastig is hier geld voor vrij te maken, we willen toch benadrukken dat dit pand op deze plek veel betekent voor de uitstraling van het dorp. Een historisch pand op deze nu nog ‘dode plek’ zou een prachtige afronding van het centrumplan betekenen. Dit is onze laatste kans.”

De NS is om een reactie gevraagd, maar kon voor het ter perse gaan van deze krant nog niet reageren.