Van Pakhuis naar Museum

Het doet het bestuur genoegen de leden van Oud Barneveld samen met het lentenummer van het Verenigingsblad het boekje ‘ Van pakhuis naar museum , herinneringen aan het Veluws Museum Nairac in de jaren 70′ aan te bieden.

Het boekje werd geredigeerd door Michiel Hoenderdaal (vrijwilliger Museum Nairac en bestuurslid Ver. Oud Barneveld) en Margot Welle (directeur Museum Nairac). Nu het nog kan konden de verhalen van Bert Paasman en Willy Metz die in de jaren 70 actief waren in het museum en de verhuizing van de Nieuwstraat naar de Langstraat van nabij meemaakten, hun ‘oral history’, opgetekend worden.