Verzet tegen sloop Heidepark

Door Wouter van Dijk

 

,,In juni vernamen we dat de gemeente een sloopvergunning heeft aangevraagd voor dit pand. Daar schrokken we hevig van”, zegt voorzitter Ton Janse van Oud Barneveld. ,,We moeten nu voorkomen dat een pand met zo’n historische waarde verdwijnt, want daar krijgen latere generaties spijt van’’, stelt hij. ,,Kijk bijvoorbeeld naar het oude stationsgebouw in het centrum, dat in de jaren zeventig is afgebroken.”

De vereniging heeft via een brief aan burgemeester en wethouders inmiddels bezwaar aangetekend.

Woordvoerder Patricia van Putten van de gemeente bevestigt dat er plannen zijn om het pand te slopen. ,,De gemeente heeft het gebouw eerder dit jaar opgekocht met de bedoeling het voor vrijdag 24 september af te breken”, zegt ze. Het huis staat precies op de plek waar volgens het verkeersplan voor de nieuw aan te leggen spoortunnel in de Stationsweg/Baron van Nagellstraat een weg moet komen.

,,Om precies te zijn lopen de geplande linker weghelft en het fietspad precies over de huidige plek van de bar en eetzaal van het oude hotel. Het gebouw moet dus wijken.”

Volgens Van Putten lijkt het witte pand van buiten markant, maar is het binnenin ‘volledig op’. ,,Het is geen monument en is niet de moeite waard op te knappen, het gebouw is volledig afgeschreven. Daarnaast maken omwonenden zich zorgen dat het nog eens in de brand vliegt.”

Oud Barneveld weet van de plannen voor aanleg van de tunnel. ,,Wij willen met nadruk bepleiten de mogelijkheid open te houden dit gebouw in deze plannen in te passen, omdat het zeker waard is Heidepark te bewaren voor het nageslacht”, aldus Janse.

Ook vraagt de vereniging aandacht voor het naastgelegen bosperceel c.q. parkje met het monument voor burgemeester Carel August Nairac.

Het bezwaar van de vereniging is officieel nog niet binnen bij de gemeente, meldt Van Putten. ,,Een gemeentelijke reactie op die brief volgt later.”

Het oude hotel, dat inmiddels al enige tijd leeg staat, dateert uit 1875. Het deed vroeger dienst als stationskoffiehuis langs de spoorlijn Amsterdam-Winterswijk en kende in het begin van de twintigste eeuw zelfs een badgelegenheid met kleedhokjes langs de Esvelderbeek. Ook was er een kegelbaan.

In 2006 sloot Dick Nes de deuren van het hotel, nadat hij de zaak samen met zijn vrouw sinds 1981 runde. In 2007 probeerden de twee ondernemers Erik Slingerland en Cees van Velzen het hotel opnieuw leven in te blazen.

Naast een restaurantfunctie diende Heidepark in dat jaar ook als uitzendbureau voor werknemers uit Oost-Europa. Eind 2007 werd Heidepark om ,,bedrijfseconomische” redenen gesloten.

De nieuw aan te leggen spoortunnel is noodzakelijk om in Barneveld Noord een intercitystop te kunnen realiseren op de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn, vlakbij het transferium. Hiervoor is een verlengd perron nodig.

 

Heidepark kende ook glorietijden Koffiehuis, kegelbaan en zwemlocatie


Hotel Heidepark, vlakbij station Barneveld Noord en het transferium, staat al enige tijd leeg en moet volgens de gemeente plaatsmaken voor een nieuwe weg en fietspad.

Hans Verhorst/BDU

Rond 1880 werd bij het gebouw een park aangelegd, een ontwerp van toenmalig burgemeester Nairac. In de Barneveldsche Courant plaatste de burgemeester destijds zelf een advertentie met de tekst: ,,Heidepark. De ingezetenen die bloemheesters, struiken of dergelijken uit hunnen tuin opruimen, worden beleefd verzocht een en ander te doen bezorgen ten mijnen huize. Nairac.”

Het park was bedoeld als visitekaartje voor Barneveld. Een monument in dit park herinnert nog aan deze burgemeester.

In 1904 werd in het pand een kegelbaan aangelegd, de eerste in Barneveld. Drie kegelclubs speelden hun wedstrijden op de baan Heidepark: ‘Alle Negen’, ‘Jan van Schaffelaar’ en de ‘Vereeniging tot Exploitatie van een kegelbaan en schietbaan te Barneveld.’

De eigenaar van Heidepark op dat moment, Willem van Zwieten, besloot daarnaast ook een speeltuin aan te leggen.

Vier jaar later, in 1908, vroeg Van Zwieten een vergunning aan voor een ‘bad- en zweminrichting’ bij het hotel. Langs de achtergelegen Esvelderbeek werd een stuk grond afgesloten, zodat bezoekers hier konden zwemmen. Of dat in een zwembad of gewoon in de beek gebeurde, is niet helemaal duidelijk. Badhokjes zouden dicht langs de beek staan.

Verfrissend bad

In de Barneveldsche Courant schreef een redacteur: ,,Gaarne verwijzen wij naar achterstaande advertentie, waarin de heer Van Zwieten kennis geeft van de opening zijner zwem- en badinrichting. Dat deze inrichting vooral in den zomertijd in een werkelijke behoefte voorziet, zal ieder moeten toestemmen die weet dat in een groote gemeente als de onze, een dergelijke gelegenheid tot nu toe ontbrak. Niet alleen toch is het een genot in deze warme dagen een verfrisschend bad te nemen, doch, volgens de eenstemmige verklaring der doctoren, is het ook een eerste vereischte om gezond te blijven, het geheele lichaam telkens goed te reinigen. En waar nu zal men dat beter doen, dan in dit volgens de eischen des tijds ingerichte bad, dat zijn helder water uit de erlangs vloeiende beek ontvangt? Wij durven dan ook te voorspellen dat de heer Van Zwieten, bij wien alle inlichtingen te bekomen zijn, genoegen van zijn onderneming zal beleven.” Om de openbare zedelijkheid te bewaken, waren afzonderlijke zwemdagen vastgesteld voor dames en kinderen.

(Informatie uit het Verenigingsblad van Oud Barneveld nummer 58, maart 2000.)

 

u Wat vindt u? Moet, zoals Vereniging Oud Barneveld stelt, hotel Heidepark in Barneveld behouden blijven voor de toekomst, of vindt u het terecht dat het verouderde pand plaatsmaakt voor nieuwe infrastructuur. Laat het de redactie van de Barneveldse Krant weten via barneveldsekrant@bdu.nl of schrijf naar Barneveldse Krant, postbus 67, 3770 AB Barneveld.Hotel Heidepark, vlakbij station Barneveld Noord en het transferium, staat al enige tijd leeg en moet volgens de gemeente plaatsmaken voor een nieuwe weg en fietspad.