Het laatste nieuws

Pagina 1 van 31  >  >>

okt 19, 2019
Categorie: General
Ingezonden door: hoenderdaal

I.v.m. de goede samenwerking van onze Vereniging met Museum Nairac is een  tabblad op deze site toegevoegd met daarop de nieuwste activiteiten van het museum.

Van 18 oktober 2019 t.m. 22 februari 2020: Merel Jansen | Portretten

Tevens de expositie KWARTET!

Recentelijk schonk de heer Henk van der Lee een indrukwekkende verzameling kwartetspellen aan Museum Nairac. Een aanzienlijk deel van deze schenking is vanaf 21 november in Museum Nairac te bewonderen.


jul 3, 2019
Categorie: General
Ingezonden door: hoenderdaal

Op 3 juli kregen de heer en mevr. van Diermen de Voortse Waerderingh uitgereikt door Plaatselijk Belang Voorthuizen en de Vereniging Oud Barneveld voor hun prachtig gerestaureerde huis "Erica" aan de Hoofdstraat.

dec 12, 2018
Categorie: General
Ingezonden door: hoenderdaal

Op 12 december kregen de heer en mevrouw den Boon de Pluim 2018 uitgereikt door Plaatselijk Belang en de Vereniging Oud Barneveld vanwege het door hen prachtig gerestaureeerde pand Spoorstraat 1.

 

(Oud) nieuws

sep 7, 2011

‘Update’ gemeente-archief kost 65.000 euro


Uit Barneveldse Krant 7-9-2011

 

BARNEVELD - Om de archieven van de gemeente Barneveld over de periode 1948-1990 in een goede en geordende staat te brengen, trekt de gemeente Barneveld in totaal 65.000 euro uit.

Categorie: Algemeen
Ingezonden door: christiaan
 

Het geld is nodig, vanwege ontstane achterstanden. ,,De toegankelijkheid van de archieven uit deze periode laat te wensen over”, aldus het college. ,,Onvindbaarheid van informatie uit het archief is een risico voor bestuurlijke zorgvuldigheid en verantwoording. Bijvoorbeeld in het geval van gelijke behandeling bij vergunningverlening of zoals in de zaak van de bodemsanering op het terrein van de voormalige gasfabriek.”

Een goed archief dat tevens in een toegankelijke staat verkeert, is een gemeentelijke verplichting volgens de landelijke archiefwet uit 1995. Burgers hebben recht op inzage in de gemeentelijke archieven ouder dan twintig jaar.

Daarnaast is het volgens burgemeester en wethouders ook zinvol. ,,Het archief is als geheugen van de organisatie onmisbaar voor bestuurlijke zorgvuldigheid en continuïteit in de taakuitoefening”, aldus het college. ,,Snel toegankelijke en betrouwbare bedrijfsinformatie bevordert de effectiviteit van werkprocessen en biedt transparantie in de besluitvorming.”

Voor het werk worden onder anderen reïntegratiekrachten ingeschakeld, die hiermee volgens het college de kans krijgen werkervaring op te doen. Een bedrijf wordt ingeschakeld om de benodigde inventaris in te schakelen.

Volgende pagina: Verenigingsblad 2008  Volgende pagina: Activiteiten