Het laatste nieuws

Pagina 1 van 31  >  >>

okt 19, 2019
Categorie: General
Ingezonden door: hoenderdaal

I.v.m. de goede samenwerking van onze Vereniging met Museum Nairac is een  tabblad op deze site toegevoegd met daarop de nieuwste activiteiten van het museum.

Van 18 oktober 2019 t.m. 22 februari 2020: Merel Jansen | Portretten

Tevens de expositie KWARTET!

Recentelijk schonk de heer Henk van der Lee een indrukwekkende verzameling kwartetspellen aan Museum Nairac. Een aanzienlijk deel van deze schenking is vanaf 21 november in Museum Nairac te bewonderen.


jul 3, 2019
Categorie: General
Ingezonden door: hoenderdaal

Op 3 juli kregen de heer en mevr. van Diermen de Voortse Waerderingh uitgereikt door Plaatselijk Belang Voorthuizen en de Vereniging Oud Barneveld voor hun prachtig gerestaureerde huis "Erica" aan de Hoofdstraat.

dec 12, 2018
Categorie: General
Ingezonden door: hoenderdaal

Op 12 december kregen de heer en mevrouw den Boon de Pluim 2018 uitgereikt door Plaatselijk Belang en de Vereniging Oud Barneveld vanwege het door hen prachtig gerestaureeerde pand Spoorstraat 1.

 

(Oud) nieuws

jan 15, 2013

“Heidepark terecht gesloopt”


BARNEVELD - Is hotel-restau­rant Heidepark aan de Stations­weg in Barneveld voor niets ge­sloopt, nu recent gebleken is dat de plannen in het gebied rond de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn gewijzigd zijn? Geenszins, zegt de gemeente Barneveld die voor de verwerving en sloop een miljoen euro neertelde.
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: christiaan

Heidepark moest wijken omdat destijds gerekend werd met de bouw van een tunnel van twee maal twee rijbanen onder het spoor, legt gemeentewoordvoerder Bertil Rebel uit. Dat inzicht is re­cent gewijzigd, zo bleek onlangs. Nu de tunnel smaller wordt, lijkt de vraag legitiem of Heidepark wel gesloopt had moeten worden. De gemeente Barneveld vindt nog steeds dat dit terecht is gebeurd, omdat we op dit moment niet weten waar het toekomstige tracé precies wordt aangelegd." „Na de sloop van Heidepark werd meer en meer duidelijk dat de tunnel - door omstandighe­den - misschien minder breed zou kunnen worden aangelegd en daarom is toen niet verder inge­zoomd op de precieze tracéloop van de tunnel en de toeleidende weg vak ken. Nu de raad heeft ingestemd met de smallere tunnel, kan verder worden gegaan met de voorbereidingen en wordt ook meer duidelijk over het defini­tieve tracé."

Waarde

De sloop van Heidepark was vereniging Oud Barneveld een doorn in het oog. Het pand, dat uit 1875 stamde, was volgens de vereniging „van cultuurhistori­sche waarde." Destijds meldde de gemeente dat volgens het op dat moment geldende verkeers­plan het pand precies in de weg stond voor de nieuw aan te leggen spoortunnel in de Stationsweg/ Baron van Nagellstraat.

Leeg

Het hotel had geen monument­status en stond al enige tijd leeg. Het deed vroeger dienst als stationskoffiehuis langs de spoorlijn Amsterdam-Winterswijk en kende in het begin van de twintigste eeuw zelfs een badge-legenheid met kleedhokjes langs de Esvelderbeek. Ook was er een kegelbaan.

 

 

 

 

Volgende pagina: Verenigingsblad 2008  Volgende pagina: Activiteiten