Het laatste nieuws

<<  <   Pagina 3 van 30  >  >>

jun 8, 2016
Categorie: General
Ingezonden door: hoenderdaal

Op 28 mei was er een zeer geslaagde excursie naar Gorinchem en het Slot Loevestein.

Het weer werkte enorm mee.

Klik hierop voor wat foto's

mrt 19, 2016
Categorie: Algemeen
Ingezonden door: hoenderdaal
Op 19 maart was er een interessante excursie naar Nijkerk
dec 24, 2015
Categorie: General
Ingezonden door: christiaan

BARNEVELD Nieuw Ramselaar. Zo heet de boerderij aan de Woudseweg, net ten zuiden van de Barneveldse Beek officieel. De afgelopen jaren werd het bouwwerk uit 1926 in ere hersteld. Reden genoeg voor Plaatselijk Belang Barneveld en historische vereniging Oud Barneveld om dat werk te belonen met De Pluim 2015. ,,Dat is voor mij een eer, maar vooral ook een voorbeeld voor anderen.''

 

Home

Welkom op de website van Oud Barneveld

 

Doelstelling en activiteiten Oudheidkundige en Historische Vereniging “Oud Barneveld”

Het doel van de Oudheidkundige en historische verenging “Oud Barneveld” staat formeel beschreven in artikel 3 van de statuten en luidt:

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kennis van de geschiedenis van land en volk, speciaal van de gemeente Barneveld, het verzamelen van historische gegevens en voorwerpen die betrekking hebben op Barneveld en het meewerken aan het behoud van historische monumenten en karakteristieke plekken aldaar.

De vereniging tracht dit onder meer te bereiken door:

  1. het houden van lezingen, voordrachten, excursies, tentoonstellingen en dergelijke;
  2. het verzamelen van historische en prae-historische voorwerpen, welke in bruikleen kunnen worden afgestaan aan het Museum Nairac te Barneveld;
  3. het bevorderen van plaatselijke onderzoekingen op historisch gebied en het doen van publicaties op dit gebied;
  4. het steunen van – en samenwerken met – instellingen, stichtingen en/of verenigingen, die een soortgelijk doel nastreven.

Eén en ander in de ruimste zin van het woord.”

Een paar voorbeelden hoe de onze vereniging deze doelstellingen probeert te verwezenlijken.

- Vier maal per jaar uitgave van het tijdschrift  "Oud Barneveld", betreffende verhalen en onderzoeken  over de historie van de Gemneente Barneveld in de breedste zins des woords

- Voorjaars- en zomer- en najaarsexcursies

- Filmavonden

- Lezingen

- Jaarvergadering voorafgegaan door een lezing

- Medewerking toekenning en uitreiking van "de Pluim".

- Beheer en redactie rubriek "Toen en Nu" in de Barneveldse Krant

- Samenwerking met o.a. de Barneveldse Middenstandsvereniging, Vereniging Plaatselijk belang, Museum Nairac en meerdere historische verenigingen in Gelderland.

De vereniging Oud Barneveld zet zich in om alles wat van historische, stedenbouwkundige, architectonische en/of  landschappelijke waarde is te beschermen en te behouden. Daaronder vallen b.v. ook beeldbepalende dorpsgezichten, bomen/bomengroepen en archeologische vondsten.

N.b. De statuten van onze vereniging liggen ter inzage bij het secretariaat.

Alle teksten op deze site die blauw gekleurd zijn, verwijzen met een muisklik naar een link.

 

  Volgende pagina: Bestuur