Notulen jaarvergadering 18 april 2019 (PDF)

Jaarverslag van de secretaris 2018 (PDF)

Notulen jaarvergadering 12 april 2018 (PDF)

Jaarverslag van de secretaris 2017 (PDF)

Notulen van de jaarvergadering 20 april 2017 (PDF)

Jaarverslag van de secretaris 2016 (PDF)

Notulen van de jaarvergadering 14 april 2016 (PDF)

Jaarverslag van de secretaris 2015 (PDF)

Notulen van de jaarvergadering april 2015 (PDF)